Zakończyliśmy półroczny projekt szkoleniowy dla firmy Gaz-System z oprogramowania Bentley.

Wierzymy, że 240 godzin, ciężkiej pracy, zarówno Trenerów jak i Uczestników, przyniesie Gaz-System wymierną wartość dodaną w realizacji projektów. Jednocześnie, chcielibyśmy serdecznie podziękować za obdarzenie InfraBerg zaufaniem oraz przekazaniem referencji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnych działań zarówno w projektach szkoleniowych jak i dostawie najnowszych technologii z naszej oferty.

Referencje: