REGULAMIN

 

Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Użytkownik ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zapisuje się do newslettera, na wydarzenie, a także wysyła prośbę o ofertę handlową lub finansową.

 

Administrator – Administratorem Twoich Danych Osobowych, jest InfraBerg Digitizing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000701312, NIP: 5252727460, REGON: 368600686, kapitał zakładowy w wysokości 100000,00 zł., adres www: www.infraberg.com.

 

Regulamin ? niniejszy Regulamin

 

Serwis ? strona internetowa pod adresem www.infraberg.com za pośrednictwem której Użytkownik może zapoznać się z ofertą firmy, zapytać o produkt lub możliwość finansowania, a także dokonać zapisu na interesujące go wydarzenia lub newsletter.

 

Produkty ? produkty prezentowane w Serwisie.

 

Formularz interaktywny – formularze znajdujące się na podstronach Serwisu pozwalające np. na zapis na wydarzenie, zapytania o produkt, zapytania o finansowanie, wysłania zgłoszenia serwisowego.

 

Newsletter – informacja wysyłana drogą mailową zawierająca wiadomości handlowe tj. promocje, wyprzedaże, a także wiadomości niehandlowe zawierające treści informacyjne dotyczące istotnych zmian dla Użytkowników.

 

Wydarzenie – wszystkie, płatne i bezpłatne imprezy, spotkania, szkolenia, webinaria, akademie organizowane przez Administratora

 

Informacje ogólne

 

InfraBerg Digitizing Sp. z o.o. redaguje i administruje Serwis internetowy pod adresem www.infraberg.com (Serwis), który udostępnia osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom).

 

Odpowiedzialność

 

InfraBerg Digitizing Sp. z o.o. oświadcza, że prezentacja Produktów na stronach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma wyłącznie cel informacyjny. Zdjęcia produktów/aranżacji mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd i kolor może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. InfraBerg Digitizing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów technicznych produktów, a także ich wyglądu. Firma nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Aranżacje, a także elementy aranżacji przedstawione na stronach Serwisu nie stanowią oferty handlowej InfraBerg Digitizing Sp. z o.o.

 

Prawa autorskie

 

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego i jego elementów graficznych, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do InfraBerg Digitizing Sp. z o.o. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w oparciu o następujące akty prawne:

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

 

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie określonym i zdefiniowanym jako Użytkownik Serwisu. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z InfraBerg Digitizing Sp. z o.o.