Zapewnij bezpieczeństwo ludziom i infrastrukturze

Inteligentna technologia do monitoringu infrastruktury budowlanej

POZNAJ NASZ PAKIET

Konstruktorzy, budowniczowie, zarządcy infrastruktury budowlanej i rzeczoznawcy budowlani mają ogromną wiedzę, na podstawie której dokonują oceny stanu technicznego konstrukcji i potencjalnych zagrożeń jej bezpieczeństwa. Dla poprawnej identyfikacji zagrożeń ważne jest jednak uzupełnienie tej wiedzy o informacje o aktualnym stanie konstrukcji i jej podłożu oraz jej zachowaniu się pod wpływem występujących oddziaływań i procesów. Dzięki temu podejmiesz szybkie i trafne decyzje!

Idealny duet pomiarowy

Korzystaj z inteligentnej platformy danych pomiarowych do zarządzania i analiz w czasie rzeczywistym
z firmy Bentley oraz czujników Senceive.

Czujniki Senceive

Zbieraj dane na temat zniekształceń, ruchów strukturalnych, poślizgów, podnoszenia czy osiadania elementów konstrukcyjnych.

Czujniki Senceive zostały zaprojektowane, aby zapewnić precyzyjne i niezawodne monitorowanie odchyłów w wymagających środowiskach, takich jak kolej, budownictwo i górnictwo. Dostarczają wysokiej jakości, powtarzalnych danych o stanie konstrukcyjnym i geotechnicznym aktywów. Są precyzyjne, trwałe, łatwe do rozłożenia. Można go zamontować w dowolnej orientacji przy użyciu kleju, wkrętu lub mocowania magnetycznego.

Dane techniczne:

  • wieloletnia żywotność baterii
  • częstotliwość raportowania 2 s
  • łatwe w montażu
  • wodoodporna powłoka (klasa IP68/IP69K)
  • wykorzystują technologię Near Field Communication (NFC)™
  • brak zewnętrznej anteny

Platforma do zarządzania danymi pomiarowymi Bentley

Przekształć cenne dane z czujników w szczegółowe informacje dzięki rozwiązaniu, które usprawnia i upraszcza automatyzację czujników i zarządzanie danymi.

Dla identyfikacji zagrożeń konieczna jest ocena procesów zmian stanu konstrukcji poprzez odpowiednie monitorowanie, a tym samym wyzwaniem staje się ilość rejestrowanych danych i czas, w jakim one napływają, a w konsekwencji również ilość czasu potrzebnego do opracowania tych danych i ich analizy. Ilość danych rejestrowanych podczas monitorowania jest tak duża, że konieczne staje się użycie platformy do zarządzania danymi i możliwości wykonywanie analiz w czasie rzeczywistym.

Możliwości:

  • Połącz się z dowolnym czujnikiem, odczytaj dowolny typ danych, monitoruj, kalibruj i weryfikuj przychodzące dane przygotowane do natychmiastowej analizy.
  • Podejmuj decyzje z pewnością. Narzędzia w systemie webowym i funkcje usprawniające workflow zapewniają wgląd w dane z czujników, pomagając zrozumieć dane.
  • Bezproblemowa współpraca dzięki mechanizmom kontroli uprawnień. Twórz i udostępniaj niestandardowe raporty oraz dostosuj alerty do parametrów zdefiniowanych przez użytkownika dzięki elastycznej dystrybucji powiadomień.

Dla kogo?

konstruktorzy

budowniczowie

zarządcy infrastruktury budowlanej

rzeczoznawcy budowlani

Jak to działa?

Cechą charakterystyczną nowoczesnego sposobu monitorowania infrastruktury budowlanej jest ciągły pomiar. Coraz powszechniej do identyfikacji zagrożeń i oceny bezpieczeństwa obiektów inżynierskich używa się automatycznych systemów rejestracji danych, gwarantujących bardzo dużą dokładność pomiarów dzięki precyzyjnym czujnikom oraz możliwość śledzenia przebiegu procesów zmian.

Zwiększ bezpieczeństwo budowy, monitoruj parametry w czasie rzeczywistym i otrzymuj alerty w razie anomalii

Stałe monitorowanie parametrów konstrukcyjnych jest już standardem na większych budowach. Skonsultuj swoje potrzeby, podaj, jakie parametry mają być mierzone, a my dobierzemy odpowiednie czujniki, zanalizujemy ewentualnie istniejącą infrastrukturę, zintegrujemy to z platformą danych pomiarowych.

Natychmiastowa reakcja

Natychmiastowy dostęp do danych w czasie rzeczywistym i zaawansowanych narzędzi wizualizacyjnych zmniejsza ryzyko, usprawnia podejmowanie decyzji i zwiększa świadomość sytuacyjną.

Większa wydajność

Łatwe do wdrożenia rozwiązania gotowe do wprowadzenia na rynek optymalizują przepływy pracy, dzięki czemu możesz zrobić więcej w krótszym czasie.

Pewność decyzji

Ekspert do podjęcia decyzji powinien opierać się na ciągłych danych z pomiaru, dzięki którym może śledzić przebieg procesów zmian i podejmować trafne decyzje.

Redukcja kosztów

Zoptymalizowane narzędzia do zarządzania danymi z czujników radykalnie obniżają koszty pracy.

Jesteś odpowiedzialny za monitorowanie budowy? Chcesz dowiedzieć się więcej o inteligentnych rozwiązaniach do monitoringu infrastruktury budowlanej? Zrealizuj z nami bezpłatny projekt testowy!

Nowe pole

Nowe pole

Wał Miedzeszyński 598
03-994 Warszawa, Polska