OpenRoads Designer to zaawansowane oprogramowanie inżynieryjne. Umożliwia ono inżynierom drogowym efektywne projektowanie skomplikowanych układów drogowych. Narzędzie to stało się niezastąpionym wsparciem dla projektów infrastruktury drogowej na dużą skalę. Przede wszystkim dlatego, że zapewnia kompleksowe rozwiązania dla procesu projektowego.

Precyzyjne modelowanie terenu

OpenRoads Designer to nie tylko narzędzie projektowe, ale także platforma do innowacyjnych rozwiązań dla infrastruktury drogowej. Wdrażając to oprogramowanie, inżynierowie mogą skutecznie odpowiadać na wyzwania związanym z rosnącym natężeniem ruchu drogowego oraz coraz bardziej złożonymi wymaganiami projektowymi. Dzięki funkcji modelowania terenu, inżynierowie mogą dokładnie dostosować trasę drogi do ukształtowania terenu, unikając w ten sposób kosztownych modyfikacji terenowych na etapie budowy. To pozwala na zoptymalizowanie trasy drogi pod kątem uwarunkowań naturalnych. Prowadzi to do oszczędności czasu i kosztów realizacji projektu.

Dokładne projektowanie korytarzy

Narzędzia do modelowania korytarzy umożliwiają projektowanie różnych elementów infrastruktury drogowej. w sposób precyzyjny i zgodny z obowiązującymi standardami. Dla przykładu takich jak ronda, węzły drogowe czy estakady. Pomaga w zaplanowaniu odpowiedniego rozmieszczenia pasów ruchu oraz zapewnienie odpowiedniej widoczności i przejrzystości na skrzyżowaniach. To pozwala na optymalizację przepływu ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Integracja i współpraca

OpenRoads Designer umożliwia efektywną współpracę między zespołami projektowymi. Dzieje się tak dzięki zintegrowanym narzędziom i możliwości udostępniania danych projektowych w czasie rzeczywistym. To pozwala na szybką wymianę informacji i koordynację działań między różnymi specjalistami. Takie podejście przyspiesza proces projektowania i eliminuje ryzyko wystąpienia błędów.

Wsparcie dla standardów BIM

OpenRoads Designer jest zgodny z wymogami BIM, co umożliwia skalowalność i szczegółowość na każdym etapie projektu. Dzięki temu, inżynierowie mogą korzystać z nowoczesnych metodologii projektowania. Takich jak modelowanie 3D czy zarządzanie danymi w chmurze, co prowadzi do jeszcze większej efektywności i precyzji w realizacji projektów.

Podsumowanie

OpenRoads Designer stał się nieodłącznym elementem dla projektów infrastruktury drogowej. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i możliwościom integracji, wspiera inżynierów w efektywnym projektowaniu dróg, zapewniając nie tylko skuteczność, ale również precyzję i wysoką jakość realizacji projektów.

Chcesz zakupić OpenRoads, przejdź do naszego sklepu: https://infraberg.com/sklep/