The following document has been prepared for the domestic (Polish) market on the basis of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), as well as the relevant provisions of Polish law. The applicable content of the document has been drawn up in Polish and should be interpreted in accordance with its principles.

Please use a translator to read the below text.

Administratorem Twoich Danych Osobowych, jest InfraBerg Digitizing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000701312, NIP: 5252727460, REGON: 368600686, kapitał zakładowy w wysokości 100000,00 zł., adres www: www.infraberg.com.

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez nas w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym przesyłania informacji handlowych (newsletter). Będziemy również przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie, celu i sposób wskazany w Polityce Prywatności, z którą prosimy się zapoznać – www.infraberg.com/polityka-prywatnosci. Nie musisz podawać nam swoich Danych Osobowych, ale ich brak uniemożliwi Ci korzystanie z newslettera. Masz prawo uzyskać dostęp do Twoich Danych Osobowych, żądać ich zmiany, poprawy lub aktualizacji. Możesz również żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich Danych, a także masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę, co skutkować będzie usunięciem Twoich Danych z listy dystrybucyjnej newslettera. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem info@infraberg.com.

Administratorem Twoich Danych Osobowych kiedy wchodzisz w kontakt z naszym profilem w serwisach Facebook, LinkedIn, Instagram, są zarówno wskazane wyżej podmioty będące właścicielami tych serwisów, jak i InfraBerg Digitizing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przekazujesz nam swoje Dane Osobowe np. poprzez polubienie strony, udostępnianie publikowanych przez nas treści, pisząc do nas wiadomości prywatne, reagując i komentując nasze posty. Przetwarzane Dane dotyczą Twojego imienia i nazwiska, pseudonimu, wizerunku, nr ID użytkownika. Przetwarzamy je wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to znaczy w celu realizowania uzasadnionego interesu Administratora, w postaci utrzymywania kontaktu z użytkownikami Serwisu oraz w celu marketingu bezpośredniego.