Наступний документ підготовлено для потреб внутрішнього (польського) ринку відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб щодо обробки персональних даних. а також про вільний рух таких даних і скасування Директиви 95/46 / EC (GDPR), а також відповідних положень польського законодавства. Поточний зміст документа підготовлено польською мовою і має тлумачитися відповідно до його принципів.

Будь ласка, скористайтеся перекладачем, щоб прочитати наведений нижче текст.

 

 

Administratorem Twoich Danych Osobowych, jest InfraBerg Digitizing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000701312, NIP: 5252727460, REGON: 368600686, kapitał zakładowy w wysokości 100000,00 zł., adres www: www.infraberg.com.

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez nas w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym przesyłania informacji handlowych (newsletter). Będziemy również przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie, celu i sposób wskazany w Polityce Prywatności, z którą prosimy się zapoznać – www.infraberg.com/polityka-prywatnosci. Nie musisz podawać nam swoich Danych Osobowych, ale ich brak uniemożliwi Ci korzystanie z newslettera. Masz prawo uzyskać dostęp do Twoich Danych Osobowych, żądać ich zmiany, poprawy lub aktualizacji. Możesz również żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich Danych, a także masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę, co skutkować będzie usunięciem Twoich Danych z listy dystrybucyjnej newslettera. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem info@infraberg.com.

Administratorem Twoich Danych Osobowych kiedy wchodzisz w kontakt z naszym profilem w serwisach Facebook, LinkedIn, Instagram, są zarówno wskazane wyżej podmioty będące właścicielami tych serwisów, jak i InfraBerg Digitizing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przekazujesz nam swoje Dane Osobowe np. poprzez polubienie strony, udostępnianie publikowanych przez nas treści, pisząc do nas wiadomości prywatne, reagując i komentując nasze posty. Przetwarzane Dane dotyczą Twojego imienia i nazwiska, pseudonimu, wizerunku, nr ID użytkownika. Przetwarzamy je wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to znaczy w celu realizowania uzasadnionego interesu Administratora, w postaci utrzymywania kontaktu z użytkownikami Serwisu oraz w celu marketingu bezpośredniego.